Çorlu İngilizce Kreş

Çorlu Kreş

Çorlu İngilizce Kreş

Öğrencilerimize gramer gibi İngilizcenin yapısal özelliklerini öğretme veya ezberletme değil, öğrencilerin aktif ve akıcı bir şekilde İngilizceyi iletişim dili olarak kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Yabancı dil öğreniminde en iyi öğrenci grubunu oluşturan 2-6 yaş arası öğrencilerimizin yaşlarıyla doğru orantılı olan dil becerilerini geliştirebilmek için Avrupa Ortak Dil Kriterleri uyarınca gerekli eğitimi sunan, öğrencilerinin İngilizceyi öğrenmediği, aksine yaşadığı ve edindiği bir ortamı sunmaktadır. Akademisyen ve uzman Öğretmen Eğitmenleri liderliğinde hazırlanan İngilizce programımız, öğrencilerin yaşlarını, fiziksel, duygusal ve sosyal becerilerini esas alarak yaratıcı, eğlenceli ve dili kullandırmaya yönelik metot ve materyaller kullanan İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenler tarafından uygulanır. Öğretmen Konuşma Süresi minimuma indirilirken, Öğrenci Konuşma Süresi maksimuma çıkarılır.
  • Kendilerini tanıtma ve karşılarındaki kişiler hakkında bilgi edinme
  • Renkleri ve belli sıfatları doğru kullanma
  • Meslekleri ifade etme
  • Doğa ve aile bireyleri hakkında konuşma
  • Sınıfını ve oyuncaklarını tanımlama
  • Giysileri ve vücudunun kısımlarını söyleme
  • Ulaşım araçlarını adlandırma
  • Sebze ve meyve isimlerini söyleyebilme
  • Günler ve hava durumu hakkında konuşabilme
  • Emir cümleleri kullanabilme yeterliliğini kazanırlar.