Eğitim Felsefemiz

Çorlu Kreş

Eğitim Felsefemiz

Kurumlarımızda, eğitim felsefesi olarak temelde ilerlemeci yaklaşım benimsenmektedir. Bu yaklaşım en genel tanımıyla öğrenciyi aktif bir öğrenci haline getirmeyi amaçlar.

Eğitimsel süreçte öğrencilerin deneyimleri çok önemlidir. Öğretmenlerin, bilginin aktarıcısı oldukları aktarmacı felsefenin aksine, ilerlemeci eğitim felsefesiyle öğretmenleri öğrenme rehberleri olarak görmektedir.

Rehber olan öğretmenin görevi, daha demokratik ve kaliteli bir yaşam için öğrencilerin, kişisel ve sosyal gelişimlerini yönlendirmelerinde ve kontrol etmelerinden onlara yardımcı olmaktır.

Bu bağlamda yeteneklerin eğitilerek geliştirilmesi oldukça zor ve ciddi bir iştir. Felsefemize uygun olarak çocukların yetenekleri ile ilgili çalışmalar kısa süreli ve durumsal değil, “süreklilik” ilkesine uygun ve sürece yayılmış şekildedir.