Temel İlkelerimiz

Çorlu Kreş

Temel İlkelerimiz

Programlarımız çocukların yeteneklerine, gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygundur.

Programlarımız çocukların motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekler, özbakım becerileri kazandırarak onları ilkokula hazırlar.

Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulur.

Eğitim süresince çocukların bildiklerinden başlanır ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınır.

Çocukların öncelikle Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarına önem verilir.

Çocukların kendilerini ifade edebileceği şekilde İngilizce öğrenimi yapılır.

Çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilir.

Çocuğun kendine saygı ve güven duyması sağlanır.

Bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenir.

Çocukların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmaz, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.

Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmeleri desteklenir.

Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.

Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.

Eğitim süreci ile rehberlik hizmeti bütünleştirilir.

Çocuğun yeteneksel gelişimi düzenli olarak değerlendirilir.