Bilim Atölyesi - Çorlu Kreş ve Anaokulu

Çorlu Kreş

Bilim Atölyesi

“Ne, neden, niçin, nasıl” sorularını sorarak, sorgulamayı öğreten ve merak eden bir birey olarak yetişmelerini sağlayan deneylerimiz ile çocuklarımızın algılama yetenekleri gelişmektedir.

Çocuklarda doğuştan var olan merak ve keşfetme duyguları bilim atölyesinde gerçekleştirilecek etkinliklerle farklı bir boyut kazanacaktır.

Çocuklar doğa ve çevre ile ilgili konular hakkında inceleme, araştırma ve gözlem olanağı bulacaklardır. Yaş gruplarına uygun olarak tasarlanan deneylerle çocukların neden-sonuç ilişkilerini anlamaları ve bilimsel düşünme biçimiyle tanışmaları hedeflenmektedir.