English Fun Club - Çorlu Kreş ve Anaokulu

Çorlu Kreş

English Fun Club

İngilizceyi gündelik yaşantısında rahatça kullanabilmesi adına, oyunlarla eğlenceli bir biçimde yapılan İngilizce derslerimiz ile çocuklarımızın dil öğrenme yetenekleri gelişmektedir.

Kulübün amacı, ingilizceyi eğlenerek öğrenmek, öğrendiklerini pekiştirmek, aktif öğrenme temelli hazırlanan etkinlikleri projelerle somutlaştırmaktır. Bu amaca uygun olarak ingilizceyi sınıf ortamı ve ders kapsamı dışında günlük yaşam ile bağdaştıran aşağıdaki etkinlikler kullanılır.

  • İngilizce şarkı öğretimi
  • Kelime oyunları
  • İngilizce oyunlar
  • Resimli kart hazırlama
  • Bulmaca çözme
  • İngilizce animasyonlar
  • Hikaye canlandırma
  • Projeler

3 yaştan itibaren her çocuk, kurumlarımızda günde 2 saat olmak üzere haftada 10 saat ingilizce eğitimi almaktadır.