Hikaye Günü - Çorlu Kreş ve Anaokulu

Çorlu Kreş

Hikaye Günü

Yıl boyunca her hafta bir gün sınıf kitaplığında yer alan hikaye kitaplarından biri sınıf öğretmeni tarafından seçilerek çocuklara okunur.

Ardından kitabın içeriğine göre, öğretmen kitaptaki hikayeyi/masalı çocuklar ile sınıf içinde dramatizasyonuna yapar. Veya okuduğu kitap ile ilgili olarak çocuklara çeşitli sorular sorarak kitaptaki hikayeyi ne kadar anladıklarını sorgular.

Bu etkinlikteki asıl amaç, çocukların bir işi takip edebilmelerini ve belli bir süre dikkatlerini toparlayabilmelerini sağlamaktır.