Kavramlar Dersi - Çorlu Kreş ve Anaokulu

Çorlu Kreş

Kavramlar Dersi

Çocuklara aktarılan bilgi parçalarının belli disiplinler altında değerlendirilmesi akademik bir zorunluluktur. Bu nedenle çocuklarımıza aktardığınız bilgiler gerçek hayatta olduğu gibi bütüncül anlayışla çeşitli temalar etrafında anlatılmaktadır.

Kurumlarımızda farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde uygularız. Örneğin “kare” konusu ele alındığında bütün öğretiler bu konu ile ilişkilendirilerek anlatılır. Böyle bir yaklaşım sonunda, çocuklar değişik bakış açılarıyla disiplinler arasında daha derin ilişki kurmayı öğrenirler.

Kurumlarımızda kavram çalışmaları çerçevesinde; beş duyu, meslekler, taşıtlar, hayvanlar, bitkiler, besinler, mevsimler, kıyafetler, eşleştirme, zıt kavramlar, sıralama konuları ele alınmaktadır.