Matematik Dersi - Çorlu Kreş ve Anaokulu

Çorlu Kreş

Matematik Dersi

Matematik müfredatımız düşünceye yönelik ve içerik olarak iki kısımdan oluşmaktadır.

Düşünceye yönelik kısımda matematiksel sonuç çıkartma üzerinde yoğunlaşırken, içerik kısmında akademiksel matematik konuları üzerinde durulmaktadır.

Düşünceye yönelik kısımda; problem çözme, sonuç çıkarma ve kavramlar arasında bağlantılar kurulmaktadır.

İçerik kısmında; tahmin yeteneği, sayısal bilgi, geometrik şekiller, ölçme ve örüntüler gibi konular mevcuttur.