Türk Dil Etkinliği Dersi - Çorlu Kreş ve Anaokulu

Çorlu Kreş

Türk Dil Etkinliği Dersi

Kurumlarımızda çocuklar güne Türkçe dil etkinliği dersi ile başlarlar. Çember zamanı ile koordineli bir şekilde yapılan Türkçe dil etkinliği derslerimizde müfredat konularımız çocukların hayata ve sosyal yaşama dair kazanımlarını içermektedir.

Türkçe dil etkinliği derslerimizde çocuklarımıza kendisi ve ailesi ile ilgili bilgiler, birey olma kavramı, arkadaş kavramı, akraba kavramı, öğretmen kavramı, duyguların ifade edilişleri, yardımlaşma ve paylaşma duygusu, insan vücudu ve beş duyu organı, bitki ve hayvan sevgisi, temizlik kavramı, doğanın korunması, birlikte yaşamanın getirdiği sorumluluklar, diksiyon eğitimi öz bakım becerileri, özgüven, özürlülük kavramı, günlük yaşanılabilecek problemleri çözebilme, yaşanılan şehrin tanınması, bilinçli tüketici olma kavramı, ihtiyaç halinde kullanılabilecek acil numaralar, sahip olma ve olamama kavramı ile okul kavramı gibi hayata dair konulardan bahsedilmektedir.