Göster Anlat Günü - Çorlu Kreş ve Anaokulu

Çorlu Kreş

Göster Anlat Günü

Haftanın bir günü çocukların evden getirecekleri, kendilerine ilginç gelen herhangi bir nesneyi her türlü özelliği ile diğer arkadaşlarının önünde anlatması sağlanır. Böylece çocuklar, topluluk karşısında konuşmayı ve kendilerini ifade edebilme becerisini geliştirirler.

İstenilirse çocukların evden herhangi bir nesne getirmeleri yerine öğretmen bir nesne seçerek o nesnenin özelliklerini çocuklara anlatır ve ardından soru-cevap ile nesnenin özellikleri tekrar edilir.

Göster-anlat gününde uygulanacak bir diğer yöntem scamper  tekniğidir. Sınıf öğretmeninin seçtiği nesnenin asıl işleyişi dışında nasıl kullanılabileceği hakkında çocuklar ile birlikte beyin jimnastiği yapılır. Örneğin; “Bir bardak, sıvı bir içecek doldurup içmekten başka ne şekilde kullanılabilir?” sorusuna “Kalemlik, saksı, vb” cevaplar beklenerek bu teknik uygulanabilir.

Bu etkinlikteki asıl amaç, çocukların verilen görevi yerine getirebilmelerini sağlamak, çocuklara sorumluluk kazandırmak, kendilerine ait bir nesneyi koruyabilme becerisini kazandırmak ve çocukların hayal gücünü geliştirmektir.